Nikon 直營門市

旗艦門市
02-2740-3366 #222
台北市松山區南京東路三段272號1樓
三創門市
02-2356-3136
台北市中正區市民大道三段2號3樓

HB-39 遮光罩

AF-S 18-300 f/3.5-6.3G ED VR、AF-S DX NIKKOR 16-85mm F3.5-5.6G ED VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S 18-300 f/3.5-6.3G ED VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S DX NIKKOR 16-85mm F3.5-5.6G ED VR 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-40 遮光罩

AF-S 24-70mm f/2.8G ED鏡頭專用遮光罩
 • AF-S 24-70mm f/2.8G ED鏡頭專用遮光罩
請洽直營門市

HB-42 遮光罩

AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED鏡頭專用遮光罩
 • AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-45 遮光罩

AF-S DX ZOOM-NIKKOR ED 18-55mm f/3.5-5.6G、 AF-S DX ZOOM-NIKKOR ED 18-55mm f/3.5-5.6G II 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S DX ZOOM-NIKKOR ED 18-55mm f/3.5-5.6G 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S DX ZOOM-NIKKOR ED 18-55mm f/3.5-5.6G II 鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-47 遮光罩

AF-S NIKKOR 50mm F1.4G 、AF-S NIKKOR 50mm F1.8G 、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 50mm F1.4G 、AF-S NIKKOR 50mm F1.8G 、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-50 遮光罩

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-51 遮光罩

AF-S Nikkor 24mm F1.4G ED 專用遮光罩
立即購買

HB-55 遮光罩

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-57

AF-S NIKKOR 24mm F1.4G ED 遮光罩
立即購買

HB-58 遮光罩

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-59 遮光罩

AF-S Nikkor 35mm f/1.4G 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S Nikkor 35mm f/1.4G 鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-61 遮光罩

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-63 遮光罩

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-64 遮光罩

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G 鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-66 遮光罩

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-68 遮光罩

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-69 遮光罩

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-73 遮光罩

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR 鏡頭專用遮光罩
請洽直營門市

HB-74 遮光罩

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR 鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-76 遮光罩

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-77 遮光罩

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED 鏡頭專用遮光罩
 • AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED 鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-78 遮光罩

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR 鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-81 遮光罩

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR 鏡頭專用遮光罩
 • AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-89遮光罩

HB-89 鏡頭遮光罩適用於指定 Z 接環鏡頭,可在光線不理想的情況下,大幅提升鏡頭效能。
補貨中

HB-90 遮光罩

HB-90是一種卡口式鏡頭罩,適用於NIKKOR Z 50mm f / 1.8 S。它的設計目的是在拍攝時保持不必要的光線射入鏡頭。
立即購買

HB-90A 遮光罩

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 鏡頭專用遮光罩
 • NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 鏡頭專用遮光罩
補貨中

HB-N103 遮光罩

1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 鏡頭專用遮光罩
 • 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 鏡頭專用遮光罩
立即購買

HB-N105

NIKON HB-N105遮光罩
立即購買

HB-93 遮光罩

NIKKOR Z 24-200MM F/4-6.3 VR 鏡頭專用遮光罩。
 • NIKKOR Z 24-200MM F/4-6.3 VR 鏡頭專用遮光罩。
補貨中

HK-33 遮光罩

AF-S NIKKOR 400mm F2.8G ED VR鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 400mm F2.8G ED VR鏡頭專用遮光罩
立即購買

HK-34 遮光罩

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR鏡頭專用遮光罩
立即購買

HK-35 遮光罩

AF-S NIKKOR 600mm F4G ED VR鏡頭專用遮光罩
 • AF-S NIKKOR 600mm F4G ED VR鏡頭專用遮光罩
補貨中

HN-40 遮光罩

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 鏡頭專用遮光罩
 • NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 鏡頭專用遮光罩
立即購買